Frågestund

2021
Hur har du vuxit som människa under året som gått?
Vilka 5 viktiga händelser har stuckit ut under året?
Vad har du lärt dig om dig själv?
Vilka människor har betytt mest för dig under året som gått?
Vilka rädslor har du gått emot under året?
Vad har du lagt tid, energi och fokus på?
Vilka minnen sticker ut som extra positiva?
Vad har fungerat mindre bra?
Finns det något som du hade velat göra annorlunda?
Har du levt ett liv i integritet under året? Varför eller varför inte?
Hur skulle du sammanfatta året med 5 ord?
Vad vill du lämna bakom dig och inte ta med in i framtiden?
Finns det någon du behöver be om förlåtelse eller förlåta?

Framtid
Gällande din bas:

  • Rörelse
  • Näring
  • Återhämtning
  • Meningsfulla relationer
    Gradera dessa från 1-5, hur nöjd du är med varje del.
    Om du önskar göra en förändring på dessa områden i ditt liv 2021, vad behöver du då göra annorlunda?

_______________________________
Vad ska du skriva upp på din fuck it list?
Vilka relationer vill du utveckla och satsa på?
Vad behöver du ta ansvar för?
Var finns samhörigheten i ditt liv?
Vilka tankar och vanor vill du förändra?
Vart vill du lägga ditt fokus?
Vilka tre ledord vill du leva efter?
Vilka saker vill du säga ja till?
Vilka saker vill du säga nej till?
Vilka värderingar vill du hedra under året?
Vad vill du inte göra under året?
Vad vill du använda din fritid till?
Vad vill du höja standarden på?
Vilka investeringar vill du göra?
Vilka rädslor ska du gå emot?
Hur vill du förbättra dina viktigaste relationer i livet under året?

Skapa gärna en egen lista utifrån detta som blir mer överskådlig, med de för dig viktigaste och mest energigivande punkterna.
Ta sedan fram din inventering regelbundet och stäm av att du följer din plan, alternativ om du vill ändra något under året.

LYCKA TILL!

Inspiration till dessa frågor är hämtade från Cecilia Gustavsson, Holistic Training

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.