Samtalsterapi och coaching

Våra samtalsterapeuter och coacher är här för att stötta dig på din personliga resa mot välbefinnande och framgång. Du får verktyg och stöd för att övervinna hinder, hantera stress och maximera din potential.

I våra individuella samtal skapas en trygg miljö där du kan utforska dina tankar, känslor och beteendemönster.

En timma med Inger kan inte beskrivas, den måste upplevas. – Per-Mathias Högmo, huvudtränare för Häcken

Samtalsterapi

Utveckla hälsosamma beteendemönster.

Förbättra relationen till dig själv och din omgivning.

Förbättra självförtroende eller egenvärde.

Utforska och bearbeta känslor.

Öka din självkännedom.

Ett tillfälle

1150 kronor

50 minuter digital träff.

Tre tillfällen

3450 kronor

3000 kronor

Fem tillfällen

5750 kronor

4500 kronor

Sju tillfällen

8050 kronor

5600 kronor

Personlig coaching

Sätt tydliga mål och strategier.

Skapa balans, struktur och närvaro.

Planera och arbeta mot ett karriärs- eller hälsomål.

Skapa ett självledarskap för ett hållbart liv.

 

Ett tillfälle

1150 kronor

50 minuter digital träff.

Tre tillfällen

3450 kronor

3000 kronor

Fem tillfällen

5750 kronor

4500 kronor

Sju tillfällen

8050 kronor

5600 kronor

Boka din tid här

{{ is_error_msg }}

Kategori
{{cat_data.category_name}}
Välj tjänst
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

LÄngd: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Pris: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Datum och tid
Tid-slot
There is no time slots available
Morgon
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Eftermiddag
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Kväll
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Natt
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Datum och tid
Tid-slot
There is no time slots available
Morgon
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Eftermiddag
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Kväll
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Natt
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Basic Details

{{ is_error_msg }}

Sammanfattning

Your appointment booking summary

Kund
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Tjänst
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Datum och tid
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} – {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Appointment Details
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} – {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
There is no payment method available.
Select Payment Method

Pay Locally

PayPal

No categories and services added!