Negativa känslor – är de verkligen så dåliga?

Negativa känslor som misstänksamhet, nervositet och oro har ett evolutionärt överlevnadsvärde. Genom historien har dessa känslor hjälpt oss att undvika faror och förbereda oss för framtiden. Trots att de kan vara obehagliga, spelar många av våra negativa känslor en viktig roll i våra liv genom att hjälpa oss att planera, undvika problem och förbättra oss själva.

Evolutionär Betydelse

Negativa känslor har utvecklats för att öka våra chanser till överlevnad. Misstänksamhet kan ha hjälpt oss att undvika farliga situationer, medan oro och nervositet har drivit oss att planera och ta försiktighetsåtgärder. Dessa känslor har därför varit avgörande för vår förmåga att anpassa oss till en osäker och farlig omvärld​ (Directory of Open Access Journals – DOAJ)​​ (ScienceDaily)​.

Nyttiga Aspekter

 1. Problemlösning och Planering: Känslor som oro och ångest kan driva oss att förutse problem och tänka igenom våra alternativ noggrant, vilket leder till bättre beslutsfattande.
 2. Motivation och Självförbättring: Missnöje och frustration kan motivera oss att förbättra vår situation eller oss själva, exempelvis genom att arbeta hårdare eller sträva efter högre mål.
 3. Empati och Moral: Skuld och skam kan främja empati och etiskt beteende, eftersom de motiverar oss att rätta till felaktigheter och undvika att skada andra​ (Directory of Open Access Journals – DOAJ)​​ (ScienceDaily)​.

Onödiga och Skadliga Känslor

Vissa negativa känslor kan vara onödiga och skadliga:

 1. Onödiga Stresskänslor: Kronisk stress kan leda till allvarliga hälsoproblem som högt blodtryck, hjärtsjukdomar och depression.
 2. Starka Hatkänslor: Hat kan förstöra relationer och leda till konflikter och våld.
 3. Överdriven Skuld: För mycket skuld kan leda till låg självkänsla och depression.
 4. Onödig Nervositet: Överdriven nervositet i ofarliga situationer kan hindra oss från att njuta av livet och delta i sociala aktiviteter​ (Directory of Open Access Journals – DOAJ)​​ (ScienceDaily)​.

Hantering av Negativa Känslor

För att avgöra om våra negativa känslor är hjälpsamma eller skadliga, bör vi analysera och förstå dem:

 1. Självmedvetenhet: Identifiera och erkänna dina känslor.
 2. Rationell Bedömning: Utvärdera om känslorna är proportionerliga till situationen.
 3. Hanteringsstrategier: Använd tekniker som mindfulness, meditation, fysisk aktivitet eller samtalsterapi.
 4. Positiv Omvandling: Försök omvandla negativa känslor till positiva handlingar​ (Directory of Open Access Journals – DOAJ)​​ (ScienceDaily)​.

Medvetenhet om Tankar

Det är viktigt att vara medveten om vilka tankar vi ger näring. Tankar påverkar våra känslor och beteenden kraftigt. Genom att fokusera på positiva och konstruktiva tankar kan vi förbättra vårt mentala välbefinnande. Praktiker som mindfulness och kognitiv beteendeterapi kan hjälpa oss att utveckla en mer positiv tankegång​ (Directory of Open Access Journals – DOAJ)​​ (ScienceDaily)​.

Slutsats

Negativa känslor har både evolutionära och funktionella roller i våra liv. Trots att vissa negativa känslor kan vara skadliga, kan många av dem hjälpa oss att planera, lösa problem och förbättra oss själva. Genom att analysera våra känslor och vara medvetna om våra tankar kan vi leva ett mer balanserat och tillfredsställande liv.

Vill du ha hjälp med att hantera dina negativa tankar och känslor, boka in en tid med oss på Living People för samtal.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *